Job Club description

Roma Network Job Club

Unemployment plays a huge part in poverty among the Roma people. As rejection take place in the effort to get a job, people are feeling hopeless.

A Job Club as part of the church or ministry supports people who are looking for a job and feeling overwhelmed to meet their own needs. There are some creative strategies we can try in order to find meaningful employment. A job club associated with the church brings God’s glory into the society where people can join to help achieve these employment goals.

To meet the need of the people we can offer networking, training and coaching opportunities.

Members of job clubs may assist each other by conducting mock interviews, helping create resumes and cover letters, providing job leads, assisting with application processes, and conducting training on

specific job skills. These clubs may also provide members with the opportunity to network with other members of the club and industry professionals.

The idea is the same in general but the local situation is always according to their special needs.

Roma Network – Klub za zapošljavanje

Nezaposlenost igra veliku ulogu u siromaštvu među Romima. Kako dolazi do odbijanja u nastojanju da se dobije posao, ljudi se osjećaju beznadežno.

Klub za zapošljavanje kao dio crkve ili službe podržava ljude koji traže posao i osjećaju se preopterećeni dazadovoljesvojepotrebe.Postojenekekreativnestrategijekojemožemoisprobatikakobismo pronašli smisleno zaposlenje. Klub za zapošljavanje povezan s crkvom donosi Božju slavu u društvo gdje se ljudi mogu pridružiti kako bi pomogli u postizanju ovih ciljeva zapošljavanja.

Da bismo zadovoljili potrebe ljudi, možemo ponuditi mogućnosti umrežavanja, obuke i mentorstva.

Članovi klubova za zapošljavanje mogu pomagati jedni drugima pripremom za intervju, pomaganjem u kreiranju životopisa i propratnih dokumenata, pružanjem kontakta za posao, pomaganjem u procesima prijave i provođenjem obuke o specifičnim vještinama za posao. Ovi klubovi također mogu pružiti članovima mogućnost umrežavanja s drugim članovima kluba i profesionalcima iz industrije.

Ideja je generalno ista, ali lokalna situacija je uvijek u skladu sa njihovim posebnim potrebama.